Phân biệt At first và First

Chúng ta thường dùng at first với nghĩa "ban đầu, lúc đầu", tức thời điểm bắt đầu một tình huống hay sự kiện nào đó, mục đích để tạo ra sự tương phản với sự thay đổi hay khác biệt diễn ra sau này. At first.... thường đi với but phía sau.
Ví dụ:
At first they were happy, but then things started going wrong. (Lúc đầu họ rất là hạnh phúc, nhưng sau đó nhiều chuyện bất ổn đã diễn ra.)
The work was hard at first, but I got used to it. (Công việc này ban đầu khá khó khăn, nhưng tôi cũng quen dần.)

Trong các trường hợp khác thì chúng ta dùng first.
Ví dụ:
That's mine- I saw it first. (Nó là của tớ - tớ trông thấy nó trước mà.)
KHÔNG DÙNG: I saw it at first.

We lived there when we were first married. (Chúng tôi đã sống ở đó khi chúng tôi mới cưới nhau.)
KHÔNG DÙNG: We lived there when we were at first married.

First, I want to talk about the history of the problem, then I'll outline the situation today, and then we'll discuss possible solutions. (Đầu tiên, tôi muốn nói về lịch sử của vấn đề này, sau đó sẽ phác thảo tình hình hiện tại, và sau đó nữa chúng ta sẽ thảo luận về các giải pháp khả thi.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×