Phân biệt Affect và Effect

1. Affect
Affect động từ (verb) mang nghĩa "có ảnh hưởng đến /có tác động làm thay đổi ai/cái gì."
Ví dụ:
The cold weather affected everybody's work. (Thời tiết lạnh làm ảnh hưởng đến công việc của tất cả mọi người.)
Your opinion will not affect my decision. (Ý kiến của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.)

2. Effect
Effect là một danh từ (noun) mang nghĩa "sự ảnh hưởng/ sự thay đổi".
Cấu trúc have an effect on somebody/ something = affect: có ảnh hưởng đến /có tác động làm thay đổi ai/cái gì.
Ví dụ:
The war had a serious effect on pertrol prices. (Chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá xăng dầu.)
= The war seriously affected petrol prices. (Chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá xăng dầu.)

- Effect cũng là một động từ nhưng mang nghĩa "thực hiện, tạo ra". 
Ví dụ:
We didn't effect much improvement in sales last year. (Chúng tôi đã không tạo ra được nhiều cải thiện trong doanh số bán hàng năm ngoái.)
These drugs can sometimes effect miraculous cures. (Những loại thuốc này đôi khi có thể tạo ra/có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×