Cách dùng may/might và can/could

May/might thường được dùng theo cách tương tự như can/could. Có một số sự khác biệt chính như sau.

1. Xin phép

Can/could thường được dùng thông dụng hơn may/might. Might/may chủ yếu được dùng trong văn phong trang trọng.
Hãy so sánh:
Can I look at your paper?
(Tôi có thể xem báo của anh được không?
Excuse me, may I look at your newspaper for a moment?
(Xin lỗi, tôi xem báo của anh một lúc được không?)

Có một niềm tin xưa cho rằng dùng may/might thường đúng hơn can/could trong những trường hợp này nhưng nó không phản ánh cách dùng thông dụng.

2. Khả năng nói chung

Chúng ta thường dùng can/could để nói rằng điều gì đó là có thể: mọi người có thể làm nó, tình huống khiến nó trở nên có thể; hay không gì có thể ngăn được nó. May/might không được dùng trong trường hợp này.
Ví dụ:
She's lived in France, that's why she can speak French. 
(Cô ấy sống ở Pháp, đó là lý do tại sao cô ấy có thể nói tiếng Pháp.)
KHÔNG DÙNG: ...that's why she may speak French. 
These roses can grow anywhere.
(Những bông hoa hồng này có thể phát triển ở bất cứ đâu.)
KHÔNG DÙNG: These roses may grow anywhere.
Can gases freeze?
(Khí có thể đóng băng không?)
KHÔNG DÙNG: May gases freeze?
In those days, everybody could find a job.
(Ngày xưa, ai cũng có thể tìm được một công việc.)
KHÔNG DÙNG: ...everybody might find a job.

3. Cơ hội

Để nói về cơ hội (khả năng) điều gì đó có thể xảy ra hay thành sự thật, chúng ta dùng may, might, hay could nhưng không dùng can.
Ví dụ:
Whare's Sarah? ~ She may be with Joe.
(Sarah đâu? ~ Cô ấy có thể đang ở với Joe.)
KHÔNG DÙNG: She can be...
We may go to the Alps next summer. 
(Chúng ta có thể sẽ đi dãy núi Alps mùa hè tới.)
KHÔNG DÙNG: We can go...next summer.

Might và could để nói về một khả năng yếu hơn.
Ví dụ:
It might/could rain this evening, but I think it probably won't.
(Trời có thể mưa tối nay nhưng tôi nghĩ cũng có thể không mưa.)

Không dùng may trong câu hỏi trực tiếp với nghĩa trên.
Ví dụ:
Do you think you'll go to the Alps?
(Cậu có nghĩ cậu sẽ đi đến dãy Alps không?)
KHÔNG DÙNG: May you go...?

4. Câu phủ định

May/might not có nghĩa là 'có thể không'.
Can/could not có nghĩa là 'chắn chắn là không'.
Hãy so sánh:
- It may/might not rain tomorrrow. 
(Ngày mai trời có thể không mưa.) (=Có thể trời sẽ không mưa.)
It can't/couldn't possible rain tomorrow.
(Ngày mai trời không thể mưa.) (=Trời chắc chắn sẽ không mưa.)
- It may not be true.
(Điều đó có thể không đúng.) 
It can't be true.
(Điều đó chắn chắn không đúng.)
- He may/might not have understood.
(Có thể anh ấy không hiểu.)
He can't/couldn't have understood.
(Anh ấy chắc chắn không hiểu.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×