Cách dùng look

1. Look là động từ nối có nghĩa như seem

Look có thể có nghĩa giống như seem (dường như) hay appear (có vẻ như). Trong trường hợp này nó là một động từ nối và có tính từ hoặc danh từ theo sau.
Ví dụ:
You look angry - what's the matter?
(Cậu trông thật giận dữ - có chuyện gì thế?)
I look a real fool when I fell in the river.
(Tôi trông giống như một kẻ ngốc khi tôi ngã xuống sông.)
The garden looks a mess.
(Cái vườn trông như 1 mớ hỗn độn.)

Để nói về dáng vẻ tạm thời, chúng ta có thể dùng dạng đơn hoặc dạng tiếp diễn; không có sự khác nhau nhiều về nghĩa ở đây.
Ví dụ:
You look/You're looking very unhappy. What's the matter?
(Trông cậu không được vui. Có chuyện gì thế?)

Look có thể có like hay as if theo sau. Không dùng dạng tiếp diễn trong trường hợp này.
Ví dụ:
She looks like her mother. (Cô ấy trông giống mẹ mình.)
It looks as if it's going to rain. (Trời trông như thể sắp mưa.)
KHÔNG DÙNG: It's looking as if...
She looks as if she's dreaming. (Cô ấy trông như thể đang mơ.)
She looks like she's dreaming. (không trang trọng)
KHÔNG DÙNG: She looks like dreaming.

Look like...ing...(không trang trọng) được dùng để ám chỉ đến tương lai trong Anh-Anh.
Ví dụ: 
It looks like being a wet night. (=It looks as if it will be a wet night.)
(Có vẻ như sẽ là 1 đêm ẩm ướt.) 

Look + infinitive đôi khi được dùng trong văn phong không trang trọng Anh-Anh.
Ví dụ:
The team look to repeat their success. (=It looks as if they will...)
(Toàn đội có vẻ như sẽ lặp lại thành công.)

2. Look là động từ thường có nghĩa 'nhìn'

Khi look có nghĩa là 'nhìn', nó được dùng với trạng từ chứ không phải tính từ. Trước một tân ngữ, cần có một giới từ (luôn là at).
Ví dụ:
The boss looked at me angrily. (Sếp nhìn tôi một cách giận dữ.)
KHÔNG DÙNG: The boss looked at me angry.

Không dùng giới từ khi không có tân ngữ.
Ví dụ:
Look! It's changing color. (Nhìn kìa! Nó đang đổi màu.)
KHÔNG DÙNG: Look at...

3. Không có if theo sau

Trước if hoặc whether, chúng ta dùng see hoặc look to see chứ không dùng look.
Ví dụ:
Could you see if Ann's in the kitchen?
(Cậu có thể xem xem Ann có trong bếp không?)
KHÔNG DÙNG: Could you look if Ann's in the kitchen?
What are you doing? ~ I'm looking to see whether these batteries are OK.
(Cậu đang làm gì thế? ~ Tớ đang xem xem liệu những cục pin có ổn không.
KHÔNG DÙNG: I'm looking whether...

4. Look after và look for; fetch

Những từ này không có nghĩa giống nhau. Look after có nghĩa là 'chăm sóc', look for có nghĩa là 'cố gắng tìm kiếm'.
Hãy so sánh
Could you look after the kids while I go shopping?
(Anh có thể trông bọn trẻ trong khi em đi chợ không?)
I spent ages looking for her before I found her.
(Tôi đã mất rất lâu để tìm cô ấy trước khi tôi tìm được cô ấy.)

Chúng ta dùng fetch không dùng look for nếu chúng ta đã biết người hoặc vật đang ở đâu.
Ví dụ:
I'm going to the station at three o'clock to fetch Daniel.
(Tôi sẽ đến nhà ga lúc 3h để tìm Daniel.)
KHÔNG DÙNG: ...to look for Daniel.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×