Cách dùng How

1. Cách sử dụng và thứ tự từ

- How được dùng để đưa ra câu hỏi hoặc câu trả lời của câu hỏi đó.
Ví dụ:
How did you do it? (Cậu làm nó như thế nào vậy?).
Tell me how did you do it? (Nói cho tớ cậu làm nó như thế nào đi).
I know how he did it. (Tớ biết cậu ấy làm nó thế nào rồi).

- Chúng ta cũng sử dụng how trong câu cảm thán nhưng thứ tự từ thì không giống như đối với câu hỏi.
Hãy so sánh:

+ How cold is it? (Lạnh lắm không?).
   How cold it is! (Trời lạnh quá!).

+ How have you been? (Dạo này cháu sao rồi?)
   How you're grown! (Cháu lớn quá!).
KHÔNG DÙNG How have you grown!

- Khi how được dùng trong câu cảm thán với tính từ và trạng từ, thì các từ này đứng liền sau how.
Ví dụ:
How beautiful the trees are! (Những cái cây đẹp quá!).
KHÔNG DÙNG: How the trees are beautiful!

How well she plays! (Cô ấy chơi giỏi quá!).
KHÔNG DÙNG: How she plays well!

2. Đối với tính từ và trạng từ

Chúng ta dùng how, không dùng how much trước tính từ (adjective) và trạng từ (adverb).
Ví dụ:
How tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?).
KHÔNG DÙNG: How much tall are you?

Show me how fast you can run. (Cho tớ xem cậu chạy nhanh thế nào đi).
KHÔNG DÙNG: ...how much fast...

3. Không dùng how để so sánh (comparison)

Trong so sánh, chúng ta dùng as/ like hoặc the way chứ không dùng how.
Ví dụ:
Hold it in both hands, as/like/the way Mummy does. (Hãy cầm nó bằng cả hai tay giống như cách mà mẹ làm.)
KHÔNG DÙNG: ...how Mummy does...

4. How, what và why

- Nhiều người đôi khi hay nhầm lẫn cách dùng ba từ để hỏi này, đặc biệt là với các cấu trúc thông dụng sau đây. 

How do you know? (Làm sao cậu biết?).
KHÔNG DÙNG: Why do you know?

What do you call this? (Cậu gọi cái này là gi?).
KHÔNG DÙNG: How do you call this?

What do you think? (Cậu nghĩ gì?).
KHÔNG DÙNG: How do you think?

- Cả What about...?How about...? đều được dùng để đưa ra lời gợi ý và để gợi nhớ lại điều gì đó.
Ví dụ:
What/ How about eating out this dinner? (Thế còn ra ngoài ăn tối thì sao nhỉ?).
What/ How about kids? Who's going to look after them? (Thế còn bọn trẻ thì sao? Ai sẽ chăm sóc chúng?).

- Trong câu cảm thán, what thường đứng trước cụm danh từ; how thường đứng trước cụm tính từ (không có danh từ),  cụm trạng từ và cụm động từ.
Ví dụ: 
What a marvellous house! (Quả là một ngôi nhà tuyệt đẹp!)
How marvellous! (Thật tuyệt đẹp!).
How you've changed! (Cậu thay đổi quá!).

5. How much, how many, how old, how far...

- Nhiều cụm nghi vấn có 2 hoặc nhiều hơn 2 từ bắt đầu bằng how. Những cụm này được dùng để hỏi về sự đo lường hoặc số lượng.
Ví dụ:
How much do you weigh? (Bạn nặng bao nhiêu?)
How many people were there? (Có bao nhiêu người ở đây?)
How old are your parents? (Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi?)
How far is your house? (Nhà bạn cách đây bao xa?)
How often do you come to New York? (Bạn có thường đến New York không?)

- Chú ý rằng trong tiếng Anh, không có cụm từ đặc biệt để hỏi về số thứ tự (thứ 1, thứ 2,...).
Ví dụ:
It's our wedding anniversary. ~ Congratulations. Which one?
(Đây là lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. ~ Chúc mừng nhé. Đây là lễ kỷ niệm thứ mấy rồi?).
KHÔNG DÙNG: ...the-how-manyeth?

6. Mệnh đề how trong câu

- Mệnh đề how thường là một tân ngữ của các động từ ask, tell, wonder, hoặc know để đưa ra câu hỏi gián tiếp.
Ví dụ:
Don't ask me how the journey was. (Đừng hỏi tôi chuyến đi như thế nào.)
Tell us how you did it. (Nói cho bọn tớ biết cậu đã làm nó thế nào đi.)
I wonder how animals talk to each other. (Tôi tự hỏi động vật giao tiếp với nhau bằng cách nào?)
Does anybody know how big the universe is? (Có ai biết vũ trụ rộng lớn cỡ nào không?)

- Mệnh đề how cũng có thể sử dụng như một chủ ngữ, bổ ngữ hoặc trạng từ, đặc biệt trong văn phong thân mật.
Ví dụ:
How you divide up the money is your bussiness. (mệnh đề how làm chủ ngữ)
(Anh chia số tiền như thế nào là chuyện của anh.)
This is how much I've done since this morning. (mệnh đề how làm bổ ngữ sau động từ be).
(Đây là những gì tôi đã làm từ sáng nay.)
I spend my money how I like. (mệnh đề how làm trạng từ).
(Tôi tiêu tiền theo ý tôi muốn.)

7. The way

The way có thể dùng thay cho how không dùng để hỏi. Lưu ý rằng không được dùng the way cùng với how.
Ví dụ:
Look at the way those cats wash each other. HOẶC Look at how those cats...
(Hãy nhìn cách những con mèo kia liếm láp cho nhau kìa.)
KHÔNG DÙNG: ...the way how those cats...
The way you organise the work is for you to decide. HOẶC How you organise...
(Cách em sắp xếp công việc là do em tự quyết.)
KHÔNG DÙNG: ...the way how you organise...

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×