Cách dùng Have như một trợ động từ

1. Have trong các thì hoàn thành
Ta dùng have + phân từ quá khứ để tạo thành dạng thức động từ hoàn thành.
Ví dụ:
You've heard about Peter and Corinne? (Cậu đã nghe kể về Peter và Corinne chưa?)
I realised that I had met him before. (Tớ chợt nhận ra là tớ đã gặp anh ta trước đó rồi.)
We will have been living here for 2 years next Sunday. (Tính tới chủ nhật tới là chúng ta đã sống ở đây được 2 năm.)
I'd like to have lived in the eighteenth century. (Tớ muốn được sống ở thế kỷ 18.)
Having been there before, he knew what to expect. (Đã từng đến đó trước kia, anh ấy biết những gì mình nên mong chờ.)

2. Trong câu hỏi và phủ định
Giống như các trợ động từ khác, have có thể dùng để đặt câu hỏi và nghi vấn mà không cần thêm do.
Ví dụ:
Have you heard the news? (Cậu đã nghe tin đó chưa?)
KHÔNG DÙNG: Do you have heard the news? 
I haven't seen them. (Tớ chưa gặp họ.)
KHÔNG DÙNG: I don't have seen them.

3. Dạng tiếp diễn
Trợ động từ have không có dạng tiếp diễn.
Ví dụ:
I haven't seen her anywhere. (Tớ không thấy cô ấy ở đâu cả.)
KHÔNG DÙNG: I'm not having seen her anywhere.
 

×