Cách dùng động từ Feel

Động từ feel có nhiều nghĩa. Với 1 số nghĩa có thể dùng dạng tiếp diễn, 1 số nghĩa thì không. Feel có thể là động từ liên kết, theo sau là tính từ hoặc danh từ làm bổ ngữ. Feel cũng có thể là động từ thường, theo sau là tân ngữ trực tiếp.

1. Khi feel là động từ liên kết
- Feel thường được dùng để nói về cả cảm giác vật lý lẫn cảm xúc tinh thần. Sau feel có thể dùng tính từ hoặc danh từ làm bổ ngữ (trong tiếng Anh Anh).
Ví dụ:
I feel fine. (Tớ thấy ổn.)
Do you feel happy? (Cậu thấy vui không?)
Andrew was beginning to feel cold. (Andrew bắt đầu thấy lạnh rồi.)
(ANH ANH) When Louise realized what she had done, she felt a complete idiot. (Khi Louise nhận ra những gì cô ấy đã làm, cô ấy thấy mình đúng là kẻ ngốc.)

- Khi sau feel là danh từ, thông thường ta ít dùng đại từ phản thân (himself, myself...).
Ví dụ:
He always feel inferior when he was with her. (Anh ấy luôn cảm thấy mình thấp kém hơn khi ở bên cô ấy.)
ÍT DÙNG: He always feel himself inferior when he was with her.

- Khi nói về cảm giác đang có ở hiện tại, ta có thể dùng cả dạng đơn hoặc tiếp diễn.
Ví dụ:
I feel fine = I'm feeling fine. (Tớ thấy ổn.)
How do you feel? = How are you feeling? (Bạn thấy thế nào?)

- Feel cũng có thể được dùng để miêu tả cảm giác khi ta chạm vào vật gì đó.
Ví dụ:
That feels nice! (Sờ thích thật!)
The glass felt cold against my lips. (Chiếc cốc chạm vào môi tớ lạnh buốt.)

2. Cách dùng feel like, feel as if/though
- Sau feel có thể dùng like hoặc as if/though với nghĩa "cảm thấy như, thấy như thể".
Ví dụ:
My legs feel like cotton wool. (Chân tớ cảm giác như bằng bông ấy.)
Alice felt as if/though she was in a very nice dream. (Alice cảm thấy như thể mình đang ở trong 1 giấc mơ tuyệt đẹp.)
Hoặc Alice felt like she was in a very nice dream. (Alice cảm thấy như thể mình đang ở trong 1 giấc mơ tuyệt đẹp.)

- Feel like còn có nghĩa là "thích, muốn".
Ví dụ:
I feel like a drink. Have you got any beer? (Tớ muốn uống gì đó. Cậu có bia không?)
Khi dùng với nghĩa này, sau feel like ta dùng V-ing.
Ví dụ:
I feel like laughing, but I didn't dare. (Tớ muốn cười to lên mà không dám.)

- Lưu ý sự khác biệt về nghĩa trong 2 cách dùng feel like trên.
Ví dụ:
I felt like swimming. (Tớ muốn đi bơi.)
I felt like/as if I was swimming. (Tớ cảm thấy mình như đang bơi vậy.)

3. Khi feel là động từ thường
- Feel cũng thường được dùng để nói về quan điểm, ý kiến. Trong trường hợp này ta không dùng feel ở dạng tiếp diễn.
Ví dụ:
I feel sure you're right. (Tớ chắc là cậu đúng.)
KHÔNG DÙNG: I'm feeling sure you're right.
He says he feels doubtful about the new film. (Ông ấy nói ông ấy thấy nghi ngờ về sự thành công của bộ phim mới.)

- Sau feel cũng có thể là (that) + mệnh đề.
Ví dụ:
I feel (that) she's making a mistake. (Tớ nghĩ cô ấy đang mắc sai lầm.)

- Trong văn phong trang trọng, ta có thể dùng cấu trúc feel + tân ngữ + to be + bổ ngữ, nhưng ít dùng.
Ví dụ:
I felt her to be unfriendly. (Tớ thấy cô ấy không được thân thiện.)
Thường dùng : I felt that she was unfriendly. (Tớ thấy cô ấy không được thân thiện.)

- Ta cũng có thể dùng cấu trúc feel it (to be) + tính từ/danh từ.
Ví dụ:
We felt it necessary to call the police. (Chúng tôi thấy cần thiết phải gọi cảnh sát.)
I felt it (to be) my duty to call the police. (Tớ cho rằng nghĩa vụ của mình là phải gọi cảnh sát.)

- Feel cũng có thể được dùng với tân ngữ trực tiếp để nói về cảm giác của cơ thể khi chúng ta chạm vào vật gì.
Ví dụ:
I suddenly felt an insect crawling up my leg. (Đột nhiên tớ có cảm giác có con côn trùng đang bò lên chân tớ.)
Với nghĩa này ta không dùng dạng tiếp diễn mà dùng can feel khi nói về cảm giác đang có ở hiện tại.
Ví dụ:
I can feel something bitting me. (Tớ thấy có con gì đang cắn tớ.)

- Feel cũng có thể được dùng với tân ngữ trực tiếp với nghĩa "sờ, chạm" vào thứ gì để cảm nhận chúng.
Ví dụ:
Feel the photocopier. It's very hot. (Hãy sờ vào máy phô tô mà xem. Nó rất là nóng.)
What are you doing? ~ I'm feeling the shirts to see if they're dry. (Cậu đang làm gì thế? ~ Tớ đang sờ mấy cái áo xem khô chưa.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×