Cách dùng Also, As Well, Too và Either trong câu phủ định

1. Dùng either với mệnh đề phủ định (negative) + mệnh đề phủ định (negative)
- Sau khi đề cập đến một sự việc hoặc một ý kiến mang tính phủ định ở phía trước, ta có thể dùng thêm một ý phủ định nữa bằng cách dùng not... either
Ví dụ:
Peter isn't here today. John isn't here either. (Hôm nay Peter không có ở đây. John cũng không có ở đây nữa.)
KHÔNG DÙNG: John isn't here neither.

- Không dùng also, as well và too với dạng này.
Ví dụ:
I know you don't like me. I don't like you either. (Tôi biết là bạn chẳng ưa tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì bạn đâu.)
KHÔNG DÙNG: I don't like you also/as well/too.

You can't have an apple, and you can't have an orange either. (Bạn không được ăn táo, và bạn cũng không được ăn cả cam nữa.)
KHÔNG DÙNG: You can't have an apple, and you can't have an orange also/as well/too.

2. Dùng also, as well, too với mệnh đề khẳng định (affirmative) + mệnh đề phủ định (negative)
- Sau khi đề cập đến một sự việc hoặc một ý kiến mang tính khẳng định ở phía trước, ta có thể thêm một sự kiện hay ý kiến phủ định bằng cách dùng not... also, not ... as well, hoặc not.... too
Ví dụ:
You can have an apple, but you can't have an orange too. (Bạn có thể ăn táo, nhưng bạn không thể ăn thêm cả cam nữa.)
He drinks too much, but at least he doesn't smoke as well. (Anh ta uống rất nhiều, nhưng ít nhất thì anh ta cũng không hút thuốc.)
 

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×