Danh từ (Nouns)

1. Khái niệm danh từ

Danh từ là từ chỉ người, sự vật, sự việc, địa danh hay khái niệm.
Ví dụ:
Tim (tên người), teacher (giáo viên), apple (quả táo), concentration (sự tập trung),school (trường học), difficulty (sự khó khăn)

2. Phân loại danh từ

Có 3 cách phổ biến để phân loại danh từ:

a. Danh từ riêng (proper nouns) và danh từ chung (common nouns)
- Danh từ riêng là danh từ chỉ tên riêng của từng người, từng vật, từng địa danh...
Ví dụ:
Linda (tên người), London (Luân Đôn), Red River (sông Hồng)
- Danh từ chung là danh từ chỉ tên chung của 1 nhóm người, sự vật, sự việc, hiện tượng...có đặc điểm tương đồng.
Ví dụ:
children (trẻ em), student (học sinh), country (đất nước)

b. Danh từ trừu tượng (abstract nouns) và danh từ cụ thể (concrete nouns)
- Danh từ trừu tượng chỉ ý tưởng hay phẩm chất, đặc điểm không nhìn thấy hay sờ được
Ví dụ: 
love (tình yêu), hope (hi vọng)
- Danh từ cụ thể chỉ con người, sự vật tồn tại ở dạng vật chất, có thể sờ thấy hay cảm nhận được.
Ví dụ:
Tom (tên người), mum (mẹ), pencil (bút chì)

c. Danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns)
- Danh từ đếm được chỉ những thứ mà chúng ta có thể đếm được.
Ví dụ:
dog (con chó), book (quyển sách)
- Danh từ không đếm được chỉ những thứ trừu tượng, không đếm được.
Ví dụ: 
knowledge (kiến thức), sugar (đường)

3. Chức năng của danh từ

a. Danh từ có thể làm chủ ngữ trong câu.
Ví dụ:
Mary is 9 years old. (Mai 9 tuổi.)

b. Danh từ có thể làm tân ngữ trực tiếp.
Ví dụ:
He bought a book. (Bạn ấy đã mua 1 cuốn sách.)

c. Danh từ có thể làm tân ngữ gián tiếp.
Ví dụ:
She gave her mother a present. (Bạn ấy đã tặng mẹ 1 món quà.)

d. Danh từ có thể làm bổ ngữ.
Ví dụ: 
I am a student. (Tôi là học sinh.)

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh123.Com?

TiengAnh123.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bảnnâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh123.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

×